BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » SIERPIEŃ 2020

SIERPIEŃ 2020

SIERPIEŃ 2020

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 41 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.08.2020

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropów ceramicznych piwnic w budynku przy ul. Niepodległości 77 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.08.2020

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Niepodległości 17 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.08.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Chrobrego 3 w Wałbrzychu ( 5 lokali mieszkalnych + 1 l.u.).aru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.08.2020

Przedmiot zamówienia:  płyty tarasowej budynku przy ul. Sienremontkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju -wg załączonego przedmi

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odprowadzenie odpływów z rur spustowych od strony podwórka budynku przy ul. Staszica 3 w Wałbrzychu do kanalizacji deszczowej.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę komórek gospodarczych znajdujących się na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 73 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę komórek gospodarczych znajdujących się na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 98 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia budynku oraz ułożenie kostki brukowej na terenie działki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 73 w Wałbrzychu wraz z odprowadzeniem wód gruntowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia budynku oraz ułożenie kostki brukowej na terenie działki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 98 w Wałbrzychu wraz z odprowadzeniem wód gruntowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Psie Pole 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu, instalacja domofonowa w budynku przy ul. Równoległa 8A w Szczawnie - Zdroju

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.08.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu- ZAMKNIĘTY GAZ (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Moniuszki 35 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Chopina 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku przy ul. Jagiellońskiej 21 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Moniuszki 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Klonowej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Gagarina 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Strzegomskiej 11 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń stropu w budynku.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.08.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych - elektrycznych (zgodnie z załączonym wzorem umowy).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej stropu między lokalem nr 2 a lokalem nr 7 w budynku przy ul. Długosza 6 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej wraz ze wszystkimi instalacjami i zestawieniem powierzchni poszczególnych lokali (z prawidłowym wyliczeniem udziałów) dla budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Wrocławskiej 20 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem budynku przy ul. Gen. Andersa 180 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Strzegomskiej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont płyty tarasowej budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju -wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Aptekarskiej 4A w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Pietrusińskiego 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 17 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodnego dla budynku przy ul. Świdnickiej 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego, remont klatki schodowej, remont piwnicy oraz remont ściany w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Gwarków 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 8 w Szczawnie Zdroju (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont kominów budynku przy ul. Grota Roweckiego 17 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.08.2020

Przedmiot zamówienia: naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową np. metodą "zaciągania rękawa" dla budynku przy ul. 11 Listopada 139 w Wałbrzychu- zgodnie z załączoną mapką.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.08.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Gwarków 11 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Gwarków 11 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Placu Wincentego Pola 2 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy Placu Wincentego Pola 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Al. Wyzwolenia 17 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy Al. Wyzwolenia 17 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z drenażem budynku przy ul. Rejtana 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Moniuszki 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Mieszka I nr 18,20,22 i 24 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. 11 Listopada 152 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej dot. posadowienia budynku, ścian nośnych, stropów, podciągów i nadproży w piwnicy budynku przy ul. Niepodległości 2 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:

  • Treść zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.08.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej i odwodnienie budynku przy ul. Kłodzkiej 61 w Jedlinie Zdrój ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.08.2020

Przedmiot zamówienia: częściowa wymiana stropu w mieszkaniu nr 4 w budynku przy ul. Wańkowicza 1,1A w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Moniuszki 35 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.08.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej z zestawieniem powierzchni poszczególnych lokali (z prawidłowym wyliczeniem udziałów ) dla budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej nr 10 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.08.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku przy ul. Gen. Andersa 66b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Solickiej 7 w Szczawnie Zdroju (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Proletariackiej 17 w Wałbrzychu wraz z przeniesieniem wodomierza głównego do budynku (wystąpienie o warunki z WPWiK po stronie projektanta).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej stropu między lokalem nr 2 a lokalem nr 7 w budynku przy ul. Długosza 6 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul. Chopina 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. 1 Maja 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.08.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 156 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 04.08.2020 12:08:42
Opublikował Marek Jakubina 04.08.2020 12:08:42
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 04.08.2020 12:08:42
Zaktualizował Marek Jakubina 31.08.2020 14:02:00
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.