BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » MARZEC 2020

MARZEC 2020

MARZEC 2020

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Niepodległości 173 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych ( wraz z montażem wkładów kominowych dla urządzeń grzewczych które tego wymagają ) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Welońskiego 11 w Wałbrzychu - wg załączonego protokołu nr 219 z dnia 07.03.2020 r. z kontroli przewodów kominowych.


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zabezpieczenia przed napływem wody do piwnic, wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej za budynkiem dla nieruchomości ul. Gen. Andersa 170-172 w Wałbrzychu.


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont schodów budynku przy ul. Daszyńskiego 27 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:

​Poprawny nr konta na które należy wpłacić wadium: 24 1020 5095 0000 5602 0200 3739


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Wałbrzychu.


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.03.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kresowej 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.03.2020

Remont pralni, piwnicy i strychu wraz z izolacją pionową ściany tylnej oraz odprowadzenie wód opadowych budynku przy ul. Niepodległości 147 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont pralni, piwnicy i strychu wraz z izolacją pionową ściany tylnej oraz odprowadzenie wód opadowych budynku przy ul. Niepodległości 147 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.03.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drenażu budynku przy ul. Wańkowicza 19b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.03.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kombatantów 12w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych ( wraz z montażem wkładów kominowych dla urządzeń grzewczych które tego wymagają ) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Psie Pole 16 w Wałbrzychu - wg załączonej inwentaryzacji z dnia 06.03.2020 r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie szkicowej inwentaryzacji wraz z zestawieniem powierzchni i udziałów nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 48 w Wałbrzychu po rozbiórce części budynku - przybudówki stanowiącej część lokalu użytkowego.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej wraz ze wszystkimi instalacjami i zestawieniem powierzchni poszczególnych lokali ( z prawidłowym wyliczeniem udziałów ) dla budynku przy ul. Ratuszowej 6-6A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont piwnic w budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 28 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 109 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Przedmiot zamówienia: Budowa drenażu wraz z izolacją pionową i odwodnieniem budynku przy ul. Wańkowicza 16 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Gwarków 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Głuszycka 13,13A w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Głuszycka 13,13A w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Grabowskiej 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Rejtana 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: Budowa drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku przy ul. Piaskowej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Św. Kingi 2 w Wałbrzychu ( 2 lokale).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Rynek 12 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


APYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kresowej 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z papy na dachówkę wraz z przystosowaniem więźby dachowej do przeniesienia dodatkowych obciążeń dla budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 16A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z drenażem budynku przy ul. Kościelnej 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
06.03.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem i uporządkowaniem kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 28 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
06.03.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem i uporządkowaniem kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 28 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Dubois 26 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Dubois 26 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Namysłowskiego 6 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Namysłowskiego 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Reja 30 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Namysłowskiego 18 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Ogińskiego 14 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Bocznej 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. M. Wańkowicza 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych oraz przeniesienie wodomierza głównego i zaworu z piwnicy lokatora do części wspólnych w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej ścian wraz z drenażem i odtworzeniem opaski betonowej wokół budynku przy ul. Piaskowej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji frontowej i remont klatki schodowej w budynku przy Al. Wyzwolenia 55 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont stropów nad piwnicą w budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 2A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 2A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Prusa 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Namysłowskiego 18 w Wałbrzychu ( 7 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 02.03.2020 10:01:17
Opublikował Marek Jakubina 02.03.2020 10:01:17
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 02.03.2020 10:01:17
Zaktualizował Marek Jakubina 27.03.2020 14:52:17
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.