BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » PAŹDZIERNIK 2020

PAŹDZIERNIK 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
30.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Ogińskiego 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie przyłącza napowietrznego instalacji elektrycznej nN oraz uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych (z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy hydrologicznej budynku przy ul. Kazury 10 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie budynku przed napływem wód gruntowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej, remont stropu i podłogi na strychu oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niepodległości 163 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piotra Skargi 32 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.10.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej oraz remont wsypów piwnicznych budynku przy ul. Wałbrzyskiej 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzechwy 9 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Świdnickiej 52 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego budynku przy ul. Kościuszki 9A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Bogusławskiego 15 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej oraz remont piwnic w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Dmowskiego 18 w Wałbrzychu (4 lokale mieszkalne).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia posesji wraz z ułożeniem nowej kostki brukowej na wspólnym podwórku budynków przy ul. Sienkiewicza 3 i Sienkiewicza 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, remont dachu, wykonanie izolacji ścian piwnicznych wraz z odwodnieniem terenu i uporządkowaniem kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Gen. Andersa 152 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wyzwolenia 17 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Namysłowskiego 18 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Namysłowskiego 18 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Monte Cassino 3 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ogińskiego 14 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Ogińskiego 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.10.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Reja 7 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Reja 7 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.10.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Reja 7 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Reja 7 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.10.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 27 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont schodów budynku (na podstawie załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
Wariant I: wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Broniewskiego 36 w Wałbrzychu.
Wariant II: wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Broniewskiego 32 oraz przy ul. Broniewskiego 36 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Daszyńskiego 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Klonowej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.10.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Młynarskiej 36 w Wałbrzychu (1 lokal mieszkalny + 4 l.u.).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie przyłącza napowietrznego instalacji elektrycznej nN oraz uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych (z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia budynku przy ul. Gen. Andersa 178 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.10.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej oraz remont wsypów piwnicznych budynku przy ul. Wałbrzyskiej 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.10.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Kościuszki 11A w Wałbrzychu (5 lokali mieszkalnych + 1 l.u.).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.10.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

 1. sprawdzenie szczelności i drożności instalacji kanalizacji deszczowej,
 2. wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego ścian fundamentowych budynku,
 3. wykonanie drenażu odprowadzającego wody powierzchniowe i zaskórne w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części budynku,
 4. wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, obejmującej całą piwnicę,
 5. oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych stopek belek stropowych w budynku przy ul. Żytniej 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. 1 Maja 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Moniuszki 35 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.10.2020

Przedmiot zamówienia: Częściowy remont piwnicy w budynku przy ul. Psie Pole 24 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont części stropu w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Skłodowskiej 16 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.10.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 150A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.10.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Kościuszki 11A w Wałbrzychu (5 lokali mieszkalnych + 1 l.u.).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Niepodległości 293b w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.10.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Cichej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.10.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Orkana 41 w Wałbrzychu oraz remont dachu stodoły znajdującej się na działce Wspólnoty Mieszkaniowej (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.10.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Młynarskiej 36 w Wałbrzychu (1 lokal mieszkalny + 4 l.u.).

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 05.10.2020 11:36:41
Opublikował Marek Jakubina 05.10.2020 11:36:41
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 05.10.2020 11:36:41
Zaktualizował Marek Jakubina 30.10.2020 19:22:07
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.