BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » WRZESIEŃ 2020

WRZESIEŃ 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
28.09.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Wieniawskiego 4 w Wałbrzychu (3 lokale mieszkalne + 1 l.u.).


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, remont dachu, wykonanie osuszenia i izolacji ścian oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Konopnickiej 15 w Wałbrzychu.


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

 1. sprawdzenie szczelności i drożności instalacji kanalizacji deszczowej,
 2. wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego ścian fundamentowych budynku,
 3. wykonanie drenażu odprowadzającego wody powierzchniowe i zaskórne w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części budynku,
 4. wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, obejmującej całą piwnicę,
 5. oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych stopek belek stropowych 

w budynku przy ul. Żytniej 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej ścian wraz z drenażem i odtworzeniem opaski betonowej wokół budynku przy ul. Piaskowej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Krynickiej 7 w Wałbrzychu (6 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Saperów 8 w Szczawnie Zdrój ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej ścian budynku przy ul. 11 Listopada 36 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont części stropu w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 22-22A w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont ław fundamentowych budynku przy ul. Równoległej 3 w Szczawnie Zdroju-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej spękań przybudówki budynku przy ul. Rynek 12 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej uszkodzonego nadproża ceramicznego w budynku przy ul. Tunelowej 8 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Tunelowej 1A w Wałbrzychu oraz remont dachu wraz z jego dociepleniem dla budynku przy ul. Tunelowej 7A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz odwodnienie budynku przy ul. Lubelskiej 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Chopina 16 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Bema 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Saperów 8 w Szczawnie Zdrój (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Krynickiej 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Wałbrzychu (7 lokali mieszkalnych + 1 l.u.).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drenażu budynku przy ul. Kopalnianej 2c w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie studzienki z zasuwą zwrotną na wyjściu kanalizacji z budynku, wymianę leżaka kanalizacyjnego w posadzce w piwnicy oraz wymianę posadzki w kotłowni z wykonaniem izolacji tej posadzki w budynku przy ul. Niepodległości 7A w Wałbrzychu (w załączeniu warunki z WPWiK).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Szarych Szeregów 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont płyty tarasowej budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju -wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Żytniej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Długiej 29 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Emilii Plater 1 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów i nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 161 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
17.09.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Jana Brzechwy 9 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Jana Brzechwy 9 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
17.09.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bardowskiego 31 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Bardowskiego 31 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
17.09.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bardowskiego 44 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Bardowskiego 44 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.09.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Dmowskiego 8 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.09.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Wieniawskiego 11 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynków przy ul. 1 Maja 75, ul. 1 Maja 77 oraz ul. 1 Maja 79 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Proletariackiej 11 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont balkonów budynku przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Rynek 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Chopina 18 w Szczawnie Zdroju (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 18 w Szczawnie Zdroju (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stropu nad lokalem nr 9 w budynku przy ul. 11 Listopada 140 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.09.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, remont dachu, wykonanie osuszenia i izolacji ścian oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Konopnickiej 15 w Wałbrzychu.

Wprowadził Marek Jakubina 01.09.2020 13:46:52
Opublikował Marek Jakubina 01.09.2020 13:46:52
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 01.09.2020 13:46:52
Zaktualizował Marek Jakubina 28.09.2020 15:33:26
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.