BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » STYCZEŃ 2020

STYCZEŃ 2020

ZAPYTANIA OFERTOWE: STYCZEŃ 2020


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji frontowej i remont klatki schodowej w budynku przy Al. Wyzwolenia 55 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.01.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji solarnej z przeznaczeniem na pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. dla budynku przy ul. Daszyńskiego 27 w Wałbrzychu ( w budynku znajduje się 14 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
30.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont pralni, piwnicy i strychu wraz z izolacją pionową ściany tylnej oraz odprowadzenie wód opadowych budynku przy ul. Niepodległości 147 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
30.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozłączenie instalacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 81 od budynku przy ul. Żeromskiego 79 ( w chwili obecnej budynki są na wspólnym przyłączu) oraz uporządkowanie kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Żeromskiego 81 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 2,4 i 6 w budynku przy ul. Rolniczej 3c w Wałbrzychu - wg załączonej opinii nr 009997 z dnia 14.01.2020r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:

ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej ścian wraz z drenażem i odwodnieniem budynku przy ul. Gen. Zajączka 6a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 172 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE

24.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE

24.01.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu ( 13 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.01.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Podgórskiej 12 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.01.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 83 w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Giserskiej 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 75 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Spacerowej 1-3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE

20.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z osuszeniem i odwodnieniem budynku przy ul. Moniuszki 54 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.01.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Giserskiej 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.01.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian oraz podłączenie odpływów z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej dla nieruchomości przy ul. Limanowskiego 8, Zajączka 9a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z drenażem i odwodnieniem budynku przy ul. Adama Pługa 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Wysockiego 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.01.2020

Przedmiot zamówienia: Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy Al. Wyzwolenia 2 w Wałbrzychu - drzwi o wymiarze 2,75x1,40m mają być drewniane z naświetlem w górnej części ( obecnie drzwi są metalowe ) wraz z wymianą ościeżnicy ( kształt i wymiar ma zostać zachowany ). Drzwi winne być z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi- dokładne pomiary na miejscu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.01.2020

Przedmiot zamówienia: Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Szmidta 4 w Wałbrzychu - drzwi o wymiarze 2,0x1,0m mają być drewniane wraz z wymianą ościeżnicy ( kształt i wymiar ma zostać zachowany ). Drzwi winne być z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi- dokładne pomiary na miejscu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.01.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Orzeszkowej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Zamoyskiego 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropów piwnic w budynku przy ul. Kaszubskiej 9 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:

 • Treść zapytania ofertowego
 • Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Piotra Skargi 32 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:

 • Treść zapytania ofertowego
 • Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 145a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont fragmentu więźby dachowej budynku przy ul. 11 Listopada 149 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Głowackiego 7d w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie szkicowej inwentaryzacji wraz z zestawieniem powierzchni i udziałów nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu po rozbiórce części budynku.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów wentylacyjnych we wszystkich lokalach w budynku przy ul. 11 Listopada 192 w Wałbrzychu - wg załączonego protokołu nr 272 z dnia 25.02.2019r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów wentylacyjnych we wszystkich lokalach w budynku przy ul. 11 Listopada 194 w Wałbrzychu - wg załączonego protokołu nr 273 z dnia 25.02.2019r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.01.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych wraz z drenażem opaskowym w poziomie fundamentów budynku przy ul. Niepodległości 19 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Spacerowej 1-3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.01.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wysockiego 2 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remontem elewacji budynku ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.01.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ( wersja z ociepleniem wełną mineralną i styropianem ) oraz opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych (z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.01.2020

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy
ul. 11 Listopada 57 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.01.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szmidta 3 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z kotwieniem budynku, remontem elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej budynku ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.01.2020

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kazury 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.01.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Piłsudskiego 43 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Piłsudskiego 43 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.01.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bukowej 4 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Bukowej 4 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.01.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Niepodległości 293A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.01.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Szczecińska 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.01.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Namysłowskiego 22
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Namysłowskiego 22 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.01.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Piłsudskiego 102 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Piłsudskiego 102 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 17.01.2020 10:54:02
Opublikował Marek Jakubina 17.01.2020 10:54:02
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 17.01.2020 10:54:02
Zaktualizował Marek Jakubina 31.01.2020 09:01:03
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.