BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » CZERWIEC 2020

CZERWIEC 2020

CZERWIEC 2020

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 43 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.06.2020

MP Wałbrzych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688253, NIP: 7010706231, REGON: 367906006, w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych, Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie chodnika do budynku przy ul. Husarskiej 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont kominów budynku przy ul. Rynkowej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont - naprawa stropów i nadproży w piwnicy budynku przy ul. Gen. Andersa 63 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.06.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i uporządkowanie odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Nowej 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.06.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remontem dachu papowego budynku ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
24.06.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Kłodzka 19 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Kłodzka 19 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.06.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych (wraz z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Okrężnej 6 w Wałbrzychu - wg załączonej opinii z dnia 10.10.2019r. oraz opinii nr 10207 z dnia 17.06.2020r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z remontem balkonów budynku przy ul. Langera 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.06.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznym na parterze budynku przy ul. Słowackiego 5A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dmowskiego 14 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.06.2020

Przedmiot zamówienia:
 
WARIANT I:
Renowacja ogrodzenia stalowego na fundamentach betonowych około 20 mb + wykonanie boksu śmietnikowego około 2m x 2,5m dla budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu.

WARIANT II:
Usunięcie obecnego ogrodzenia stalowego na fundamentach betonowych i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego około 20mb + wykonanie boksu śmietnikowego około 2m x 2,5m dla budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.06.2020

Przedmiot zamówienia: uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów w budynku przy ul. 11 Listopada 182 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 5A w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.06.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Krasickiego 23 w Wałbrzychu ( 5 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.06.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy Pl. Sucharskiego 6A w Wałbrzychu ( 3 lokale mieszkalne + 1 l.u.).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.06.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem i uporządkowaniem kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 28 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.06.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Wańkowicza 10 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.06.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Paderewskiego 20 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Paderewskiego 20 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.06.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Równoległej 15 w Szczawnie Zdroju (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 148 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont kominów budynku przy ul. Rynkowej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.06.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Niepodległości 293b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Izerskiej 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z drenażem budynku przy ul. Gen. Andersa 134 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Św. Jadwigi 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Aptekarskiej 4A w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i odwodnieniem oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku przy ul. Wrocławskiej 38 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Paderewskiego 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.06.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie chodnika do budynku przy ul. Husarskiej 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

 • Treść zapytania ofertowego
 • Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.06.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Daszyńskiego 4A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.06.2020

Przedmiot zamówienia:

WARIANT I:
Renowacja ogrodzenia stalowego na fundamentach betonowych około 20 mb + wykonanie boksu śmietnikowego około 2m x 2,5m dla budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu.
 
WARIANT II:
Usunięcie obecnego ogrodzenia stalowego na fundamentach betonowych i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego około 20mb + wykonanie boksu śmietnikowego około 2m x 2,5m dla budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.06.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Wolności 1 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Wolności 1 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.06.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Moniuszki 17 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Moniuszki 17 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.06.2020

Przedmiot zamówienia:

 1. Opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej (z wyłączeniem instalacji wewnętrznych i konstrukcji dachu) dla budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Wałbrzychu.
 2. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropów piwnic i lokali nr 1,3,4,5,6,7, a także ekspertyzy stanu technicznego klatki schodowej z wyłączeniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Wałbrzychu.
 3. Wykonawca opracowujący ekspertyzę powinien posiadać uprawnienia instalacyjne i budowlane bez ograniczeń (wykonawcze i projektowe), oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Powinien być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego tj. spełniać wymogi art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (należy przedstawić kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia).

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 03.06.2020 09:12:49
Opublikował Marek Jakubina 03.06.2020 09:12:49
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 03.06.2020 09:12:49
Zaktualizował Marek Jakubina 30.06.2020 09:10:09
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.