BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » LIPIEC 2020

LIPIEC 2020

LIPIEC 2020

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 142b w Wałbrzychu- ZAMKNIĘTY GAZ (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 17 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Wrocławskiej 20 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem budynku przy ul. Gen. Andersa 180 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:

UWAGA:

  • Termin składania ofert: 17.08.2020 r., do godz. 10:30
  • Termin otwarcia ofert: 17.08.2020 r., godz. 11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Moniuszki 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Legnickiej 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE

29.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian, remont klatki schodowej oraz przebudowa schodów budynku przy ul. Leśnej 15 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz drenażem opaskowym i instalacją kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Grabowskiej 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Moniuszki 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.07.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na miejscową naprawę elewacji (przeszycie spękań ścian), remont schodów wejściowych do budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowanie odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Orkana 41 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Wolności 18 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Andersa 65 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Szarych Szeregów 19 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Miłosna 10 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Proletariacka 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Chopina 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Wrocławska 88-92 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
23.07.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Podgórska 12 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Podgórska 12 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 101- 101A w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Leśnej 19 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont piwnic i schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z podłączeniem rur spustowych budynku przy ul. Kłodzkiej 69 w Jedlinie-Zdrój do kanalizacji deszczowej (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Okrzei 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Mickiewicza 59-61 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Wańkowicza 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.07.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z drenażem i odprowadzeniem odpływów z rur spustowych budynku przy Al. Wyzwolenia 51A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Spadzistej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Psie Pole 18 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Emilii Plater 1 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont kominów budynku przy ul. Puszkina 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.07.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem budynku przy ul. Gen. Andersa 180 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.07.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Solickiej 14 w Szczawnie Zdroju.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kaszubskiej 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu (po pożarze) budynku przy Al. Wyzwolenia 52 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. 1 Maja 83 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
10.07.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na miejscową naprawę elewacji (przeszycie spękań ścian), remont schodów wejściowych do budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowanie odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Orkana 41 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.07.2020

Przedmiot zamówienia: częściowy remont dachu papowego budynku przy ul. Kościuszki 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 16A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
06.07.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.07.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Orkana 97 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Sygietyńskiego 20 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Podgórskiej 12 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Szkolnej 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Brzechwy 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ściany od strony podwórka budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu między lokalem nr 5 a lokalem nr 8 w budynku przy ul. Wrocławskiej 98 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2020

Przedmiot zamówienia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Spacerowej 2 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.07.2020

Przedmiot zamówienia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Baczyńskiego 45 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 02.07.2020 11:07:10
Opublikował Marek Jakubina 02.07.2020 11:07:10
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 02.07.2020 11:07:10
Zaktualizował Marek Jakubina 30.07.2020 12:40:57
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.