BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Przetargi » Przetarg - 2020

Przetarg - 2020


Informujemy, że Zamówienia Publiczne prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu są publikowane na stronie: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Zagospodarowanie terenu części działki nr ew. 247/12, 247/11, obr. Nr 33 Podgórze w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy

Wprowadził Marek Jakubina 31.12.2020 09:56:49
Opublikował Marek Jakubina 31.12.2020 09:56:49
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 31.12.2020 09:56:49
Zaktualizował Marek Jakubina 08.02.2021 15:02:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.

Wprowadził Marek Jakubina 30.12.2020 13:53:35
Opublikował Marek Jakubina 30.12.2020 13:53:35
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 30.12.2020 13:53:35
Zaktualizował Marek Jakubina 16.03.2021 13:21:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.

Wprowadził Marek Jakubina 29.12.2020 11:07:40
Opublikował Marek Jakubina 29.12.2020 11:07:40
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 29.12.2020 11:07:40
Zaktualizował Marek Jakubina 08.02.2021 20:37:27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Traugutta w Wałbrzychu (działka nr 746/1 obr. nr 27 Śródmieście)

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 22.12.2020 12:54:39
Opublikował Marek Jakubina 22.12.2020 12:54:39
Odpowiedzialny za treść Marlena Inglot 22.12.2020 12:54:39
Zaktualizował Marek Jakubina 03.02.2021 14:38:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA !!! II Zmiana treści ogłoszenia i załącznika nr 7

Wprowadził Marek Jakubina 22.12.2020 11:45:40
Opublikował Marek Jakubina 22.12.2020 11:45:40
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 22.12.2020 11:45:40
Zaktualizował Marek Jakubina 01.03.2021 15:10:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Przebudowa lokalu użytkowego wraz z wolnym pomieszczeniem i przekształceniem na dwa odrębne niezależnie funkcjonujące lokale mieszkalne oraz remont parteru klatki schodowej i piwnic w budynku przy ul. Strzegomskiej 16 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 15.12.2020 15:26:07
Opublikował Marek Jakubina 15.12.2020 15:26:07
Odpowiedzialny za treść Marlena Inglot 15.12.2020 15:26:07
Zaktualizował Marek Jakubina 18.01.2021 13:39:53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe w 6 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 10.12.2020 10:10:51
Opublikował Marek Jakubina 10.12.2020 10:10:51
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 10.12.2020 10:10:51
Zaktualizował Marek Jakubina 29.12.2020 12:04:25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 28.10.2020 14:22:24
Opublikował Marek Jakubina 28.10.2020 14:22:24
Odpowiedzialny za treść Adriana Kwiatkowska 28.10.2020 14:22:24
Zaktualizował Marek Jakubina 30.12.2020 10:10:09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: „Remont budynku biurowego przy ul. Mickiewicza 35a w Wałbrzychu.”

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA: ZMIANIE ULEGA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ TJ. PRZEDMIAR NA REMONT ELEWACJI

Wprowadził Marek Jakubina 13.10.2020 15:26:28
Opublikował Marek Jakubina 13.10.2020 15:26:28
Odpowiedzialny za treść Marlena Inglot 13.10.2020 15:26:28
Zaktualizował Marek Jakubina 27.11.2020 14:10:54

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu:  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo-warsztatowego na garaże przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 07.10.2020 13:50:54
Opublikował Marek Jakubina 07.10.2020 13:50:54
Odpowiedzialny za treść Marlena Inglot 07.10.2020 13:50:54
Zaktualizował Marek Jakubina 17.11.2020 11:50:57

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu:   Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 24.09.2020 11:03:06
Opublikował Marek Jakubina 24.09.2020 11:03:06
Odpowiedzialny za treść Paweł Dziurdzia 24.09.2020 11:03:06
Zaktualizował Marek Jakubina 08.10.2020 11:40:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Niepodległości 63 w Wałbrzychu.”

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA: Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ.

Wprowadził Marek Jakubina 18.09.2020 11:54:45
Opublikował Marek Jakubina 18.09.2020 11:54:45
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 18.09.2020 11:54:45
Zaktualizował Marek Jakubina 15.10.2020 13:20:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo-warsztatowego na garaże przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 08.09.2020 11:40:54
Opublikował Marek Jakubina 08.09.2020 11:40:54
Odpowiedzialny za treść Marlena Inglot 08.09.2020 11:40:54
Zaktualizował Marek Jakubina 01.10.2020 15:55:27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych przy ul. 11 Listopada 198 B

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 17.08.2020 16:17:18
Opublikował Marek Jakubina 17.08.2020 16:17:18
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 17.08.2020 16:17:18
Zaktualizował Marek Jakubina 10.09.2020 11:43:39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką komórek gospodarczych przy ul. Szczecińskiej 1A w Wałbrzychu.

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA !!! Nowe dokumenty

Wprowadził Marek Jakubina 17.08.2020 16:12:03
Opublikował Marek Jakubina 17.08.2020 16:12:03
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 17.08.2020 16:12:03
Zaktualizował Marek Jakubina 15.10.2020 13:18:29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA !!!
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia.

Wprowadził Marek Jakubina 13.08.2020 13:43:54
Opublikował Marek Jakubina 13.08.2020 13:43:54
Odpowiedzialny za treść Marlena Inglot 13.08.2020 13:43:54
Zaktualizował Marek Jakubina 02.09.2020 10:00:34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 04.08.2020 11:52:39
Opublikował Marek Jakubina 04.08.2020 11:52:39
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 04.08.2020 11:52:39
Zaktualizował Marek Jakubina 04.08.2020 14:48:25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo-warsztatowego na garaże przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 03.08.2020 13:09:57
Opublikował Marek Jakubina 03.08.2020 13:09:57
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Piasecka 03.08.2020 13:09:57

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 24.07.2020 14:58:38
Opublikował Marek Jakubina 24.07.2020 14:58:38
Odpowiedzialny za treść Marek Jakubina 24.07.2020 14:58:38
Wprowadził Marek Jakubina 17.07.2020 08:44:11
Opublikował Marek Jakubina 17.07.2020 08:44:11
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 17.07.2020 08:44:11
Zaktualizował Marek Jakubina 10.08.2020 12:58:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 15.07.2020 13:37:47
Opublikował Marek Jakubina 15.07.2020 13:37:47
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 15.07.2020 13:37:47
Zaktualizował Marek Jakubina 10.08.2020 12:54:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa lokali mieszkalnych nr 7 i nr 9 w budynku przy ul. Niepodległości 63 w Wałbrzychu.

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wprowadził Marek Jakubina 14.07.2020 14:38:00
Opublikował Marek Jakubina 14.07.2020 14:38:00
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 14.07.2020 14:38:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont elewacji (z dociepleniem) oraz remont piwnic budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA! Zmianie ulega załącznik nr 7A. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany nie powodują przesunięcia terminu składania oraz otwarcia ofert.

Wprowadził Marek Jakubina 16.06.2020 12:41:36
Opublikował Marek Jakubina 16.06.2020 12:41:36
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Piasecka 16.06.2020 12:41:36
Zaktualizował Marek Jakubina 02.07.2020 15:09:06
Wprowadził Marek Jakubina 10.06.2020 10:26:20
Opublikował Marek Jakubina 10.06.2020 10:26:20
Odpowiedzialny za treść Paweł Dziurdzia 10.06.2020 10:26:20
Zaktualizował Marek Jakubina 01.09.2020 09:46:57

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Remont dachu dachówkowego i kominów w budynku przy ul. Podgórskiej 44 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 21.04.2020 14:04:28
Opublikował Marek Jakubina 21.04.2020 14:04:28
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Piasecka 21.04.2020 14:04:28
Zaktualizował Marek Jakubina 20.05.2020 13:35:44

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont elewacji na budynku przy ul. G. Zajączka 4a w WałbrzychuMiejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: „Remont lokalu mieszkalnego nr 8 oraz budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Pługa 6 w Wałbrzychu.”

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 21.04.2020 12:35:17
Opublikował Marek Jakubina 21.04.2020 12:35:17
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 21.04.2020 12:35:17
Zaktualizował Marek Jakubina 19.05.2020 10:12:13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: „Remont elewacji (tylnej z dociepleniem) na budynku przy ul. G. Zajączka 4a w Wałbrzychu.”

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wprowadził Marek Jakubina 21.04.2020 12:29:10
Opublikował Marek Jakubina 21.04.2020 12:29:10
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 21.04.2020 12:29:10
Zaktualizował Marek Jakubina 19.05.2020 12:13:13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont elewacji na budynku przy ul. G. Zajączka 4a w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 30.03.2020 14:05:50
Opublikował Marek Jakubina 30.03.2020 14:05:50
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 30.03.2020 14:05:50
Zaktualizował Marek Jakubina 15.04.2020 13:01:03
Wprowadził Marek Jakubina 20.03.2020 11:33:11
Opublikował Marek Jakubina 20.03.2020 11:33:11
Odpowiedzialny za treść Paweł Dziurdzia 20.03.2020 11:33:11
Zaktualizował Marek Jakubina 09.04.2020 11:14:50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont lokalu użytkowego przy ul. Moniuszki 2 w Wałbrzychu

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA: Zmiana załączników nr 7-7A i 9

 

Wprowadził Marek Jakubina 28.02.2020 13:26:43
Opublikował Marek Jakubina 28.02.2020 13:26:43
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 28.02.2020 13:26:43
Zaktualizował Marek Jakubina 06.04.2020 14:36:27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont elewacji na budynku przy ul. G. Zajączka 4a w Wałbrzychu wraz z wykonaniem remontu w lokalach mieszkalnych nr 3, nr 14 i nr 16

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wprowadził Marek Jakubina 27.02.2020 08:53:44
Opublikował Marek Jakubina 27.02.2020 08:53:44
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 27.02.2020 08:53:44
Zaktualizował Marek Jakubina 30.03.2020 09:58:31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: Czyszczenie przewodów kominowych

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 26.02.2020 11:51:17
Opublikował Marek Jakubina 26.02.2020 11:51:17
Odpowiedzialny za treść Paweł Dziurdzia 26.02.2020 11:51:17
Zaktualizował Marek Jakubina 20.03.2020 13:02:56

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podział lokalu użytkowego przy ul. Lelewela 1 w Wałbrzychu na dwa odrębne niezależnie funkcjonujące lokale nr 1 i 1A z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z wc, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonaniu wentylacji nawiewno – wywiewnej w poszczególnych lokalach

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 29.01.2020 13:25:05
Opublikował Marek Jakubina 29.01.2020 13:25:05
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 29.01.2020 13:25:05
Zaktualizował Marek Jakubina 28.02.2020 10:55:37

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont elewacji na budynku przy ul. G. Zajączka 4a w Wałbrzychu wraz z wykonaniem remontu w lokalach mieszkalnych nr 3, nr 14 i nr 16

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 22.01.2020 14:37:35
Opublikował Marek Jakubina 22.01.2020 14:37:35
Odpowiedzialny za treść Paulina Dziedzic 22.01.2020 14:37:35
Zaktualizował Marek Jakubina 07.02.2020 15:25:42
 

Archiwalne informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się na poprzedniej wersji BIPu pod adresem:

https://www.archiwumbip.mzbwalbrzych.pl/strony/przetargi.htm


 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.