BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2021 » MARZEC 2021

MARZEC 2021

ZAPYTANIA OFERTOWE

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Limanowskiego 8, Gen. Zajączka 9a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont tarasu budynku przy ul. Kościelnej 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.03.2021

Przedmiot zamówienia: Częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Dubois 51 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.03.2021

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Chopina 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Wysockiego 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. 3 Maja 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
19.03.2021

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 31 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.03.2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i podłączenie odpływów z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej dla nieruchomości przy ul. Głowackiego 5 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.03.2021

Przedmiot zamówienia: wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Świdnickiej 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stropów na klatce schodowej - nad parterem, I i II piętrem w budynku przy ul. Adama Pługa 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bogusławskiego 30 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Bogusławskiego 30 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Dmowskiego 8 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Dmowskiego 8 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
15.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonanie osuszenia i izolacji ścian budynku przy ul. Konopnickiej 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.03.2021

Przedmiot zamówienia: naprawa spękań ścian zewnętrznych budynku przy ul. Kopalnianej 2c w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.03.2021

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian budynku przy ul. Samosierry 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.03.2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z drenażem budynku przy ul. Zachodniej 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2021

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Szczawnie Zdroju (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
11.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu oraz przebudowa schodów zewnętrznych budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 30 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rejtana 3 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z przebudową wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Przedmiot zamówienia: uporządkowanie kominów spalinowych, dymowych i wentylacji nawiewno-wywiewnych w budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Wałbrzychu - kontynuacja prac (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Miłosnej 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian, remont dachu wraz z montażem osłon na kominach, wymiana instalacji wodnej na klatce schodowej, wymiana wykładzin na klatce schodowej oraz wymiana tynków w piwnicy w budynku przy ul. Brzechwy 7 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów i nadproży w piwnicy w budynku przy ul. Niepodległości 199-201 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Monte Cassino 3 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Monte Cassino 3 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Moniuszki 31 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Moniuszki 31 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2021

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Ustroń 1 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2021

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Dubois 39 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
03.03.2021

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali , instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Ruchu Oporu 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2021

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z remontem schodów oraz osuszeniem i wykonaniem izolacji pionowej budynku przy ul. Piotra Skargi 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont stropu nad lokalem mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. 11 Listopada 140 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy Al. Wyzwolenia 35 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
02.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonaniem izolacji pionowej ścian budynku przy ul. Pocztowej 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.03.2021

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Krasickiego 27 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.03.2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Ruchu Oporu 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
01.03.2021

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu - na podstawie audytu remontowego (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.03.2021

Przedmiot zamówienia: naprawa spękań ścian zewnętrznych budynku przy ul. Kopalnianej 2c w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

Wprowadził Marek Jakubina 01.03.2021 11:44:40
Opublikował Marek Jakubina 01.03.2021 11:44:40
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 01.03.2021 11:44:40
Zaktualizował Marek Jakubina 31.03.2021 10:26:19
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.