BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
BIP » MENU » Zapytania ofertowe » 2020 » MAJ 2020

MAJ 2020

MAJ 2020

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Gen. Andersa 72-72A w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic i części więźby dachowej budynku przy ul. Gen. Andersa 82 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy Pl. Wincentego Pola 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Kłodzka 19 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Rejtana 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Bardowskiego 31 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
29.05.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Moniuszki 30 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.05.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rynkowej 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.05.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Namysłowskiego 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.05.2020

Przedmiot zamówienia: uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów w budynku przy ul. 11 Listopada 182 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.05.2020

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ścian oraz uporządkowanie kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia wraz z drenażem opaskowym budynku przy ul. Bema 60A w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
27.05.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 225 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.05.2020

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andrzeja Wajdy nr 2 i Adama Pługa nr 1A w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu - na prace związane z remontem elewacji z częściowym dociepleniem budynków ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
26.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Andersa 145 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Andersa 145 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu oraz przebudowa schodów zewnętrznych budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.05.2020

Przedmiot zamówienia: Budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją i zewnętrzną instalacją oraz przyłączem kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Sienkiewicza 45 w Szczawnie Zdroju ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 45 w Szczawnie Zdroju ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Grabowskiej 3 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Grabowskiej 3 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem - ściana szczytowa i tylna budynku przy ul. Pocztowej 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Przedmiot zamówienia:
WARIANT I:
Renowacja ogrodzenia stalowego na fundamentach betonowych około 20 mb + wykonanie boksu śmietnikowego około 2m x 2,5m dla budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu.
 
WARIANT II:
Usunięcie obecnego ogrodzenia stalowego na fundamentach betonowych i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego około 20mb + wykonanie boksu śmietnikowego około 2m x 2,5m dla budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Moniuszki 7 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.05.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 34 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
20.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 5 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.05.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian i remontem dachu oraz wykonaniem odwodnienia i osuszenia budynku przy Pl. Magistrackim 10 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.05.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Grabowskiej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Daszyńskiego 4A w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Daszyńskiego 4A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
18.05.2020

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku przy ul. Garbarskiej 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.05.2020

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Chrobrego 52 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.05.2020

Przedmiot zamówienia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Baczyńskiego 42 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.05.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stropów między piwnicą a parterem w budynku przy ul. Piotra Skargi 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
14.05.2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym wokół budynku przy ul. Bema 16 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kolejarskiej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
12.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 39 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.05.2020

Przedmiot zamówienia: uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów w budynku przy ul. 11 Listopada 182 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.05.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Bardowskiego 12 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
08.05.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z remontem schodów i wykonaniem izolacji pionowej budynku przy ul. Piotra Skargi 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Wolności 4 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Wolności 4 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Gen. Andersa 72-72A w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Gen. Andersa 72-72A w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
07.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Gen. Andersa 143 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Gen. Andersa 143 w Wałbrzychu

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
06.05.2020

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Nowy Świat 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
06.05.2020

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem stropodachu budynku przy ul. Kościuszki 13 w Szczawnie Zdroju ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.05.2020

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy Pl. M. Darowskiej 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
04.05.2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą budynku przy ul. Słowackiego 5A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 

Wprowadził Marek Jakubina 04.05.2020 13:56:06
Opublikował Marek Jakubina 04.05.2020 13:56:06
Odpowiedzialny za treść Alina Korzeń 04.05.2020 13:56:06
Zaktualizował Marek Jakubina 29.05.2020 12:34:42
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.